Wiadomości Branżowe

Świetny rok TFI PZU

Ponad 6 mld PLN – takimi aktywami klientów zewnętrznych zarządzało na koniec 2014 roku TFI PZU. To o 42 proc. więcej niż rok wcześniej i o 84 proc. więcej niż w grudniu 2012 roku. W sumie, w ciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów klientów zewnętrznych zarządzanych przez TFI PZU wzrosła ponad 2,5-krotnie.

W dopiero co zakończonym roku 2014, klienci zewnętrzni (tj. spoza Grupy PZU) TFI PZU zainwestowali prawie 3,1 mld PLN (nabycia tj. sprzedaż brutto) w jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy TFI PZU, a sprzedali (przedstawili do odkupienia) j.u. i certyfikaty o wartości ok. 1,4 mld. Przełożyło się to w efekcie na blisko 1,7 mld PLN sprzedaży netto (zwiększającej aktywa). W połączeniu z wynikami zarządzania funduszami pozwoliło to na zwiększenie wartości aktywów klientów zewnętrznych do ponad 6 mld PLN.

– W ciągu ostatnich trzech lat jednym z naszych strategicznych założeń było zdecydowane wyjście z ofertą do klientów zewnętrznych. Sieć zewnętrznych dystrybutorów i partnerów biznesowych zaczęliśmy rozwijać w połowie 2012 r. Bardzo trafnym posunięciem było wejście w segment private banking. Jednocześnie cały czas rozwijaliśmy także segment emerytalny, umacniając pozycję PZU jako lidera na rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych. Rok 2014, a zwłaszcza późne lato i jesień, były niezwykle udane sprzedażowo, na co duży wpływ miały świetne wyniki inwestycyjne kilku naszych funduszy jak np. FIZ Forte czy funduszy inwestujących w akcje spółek medycznych – mówi Łukasz Kwiecień, szef pionu sprzedaży PZU Inwestycje.         

Wedle danych IZFiA z końca listopada 2014 r., TFI PZU pozostaje liderem polskiego rynku TFI, zarządzając łącznie 25,6 mld PLN.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa PZU. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #jest   #kt   #nie   #przypadku