Biznes Fundusze unijne

Polska firma ma szansę zdobyć do 2,5 mln eur na projekt paliwa kosmicznego

Data publikacji: 2015-07-22
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Polska firma ma szansę zdobyć do 2,5 mln eur na projekt paliwa kosmicznego
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

Komisja Europejska doceniła projekt technologii umożliwiającej produkcję 98% nadtlenku wodoru, który może być stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego lub samoistne paliwo (materiał pędny) do silników rakiet kosmicznych.

Polska firma ma szansę zdobyć do 2,5 mln eur na projekt paliwa kosmicznego BIZNES, Fundusze unijne - Komisja Europejska doceniła projekt technologii umożliwiającej produkcję 98% nadtlenku wodoru, który może być stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego lub samoistne paliwo (materiał pędny) do silników rakiet kosmicznych.

Komisja Europejska doceniła projekt innowacyjnej technologii umożliwiającej produkcję 98% nadtlenku wodoru, który może być stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego lub samoistne paliwo (materiał pędny) do silników rakiet kosmicznych. Jakusz sp. z o.o., jako jedna z niewielu firm w Polsce, zdobyła już 50 tys. euro dofinansowania na rozwój pomysłu. Teraz ma szansę zdobyć dotację w wysokości blisko 2,5 miliona euro, która może przyspieszyć wdrożnie produktu na rynek nawet o 3 lata. Dotacja pochodzi z Instrumentu dla MŚP, będącego częścią największego unijnego programu wspierania innowacji – Horyzontu 2020.

O krok bliżej kosmosu

Pomorska firma pracuje nad rozwinięciem procesu produkcji 98% stężonego nadtlenku wodoru klasy HTP. Stężony nadtlenek wodoru może być wykorzystywany w silnikach rakiet kosmicznych jako materiał pędny lub utleniacz. Pomysł został opracowany i opatentowany przez naukowców z Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Rozwiązanie wyróżnia się na tle innych, ponieważ jest nie tylko innowacyjne, ale również bezpieczne i ekologiczne.  Obecnie firma zakończyła prace nad analizą możliwości wykonania projektu (Faza 1), które trwały 3 miesiące.

„Fundusze z Instrumentu dla MŚP umożliwiły nam znaczne przyspieszenie prac nad projektem. W ciągu kilku miesięcy złożyliśmy wniosek, zdobyliśmy 50 tys. euro i zakończyliśmy prace przygotowawcze umożliwiające przystąpienie do kolejnego etapu” – mówi Bartosz Jakusz, Kierownik Działu Technologii Kosmicznych w Jakusz sp. z o.o. – „Prace nad studium wykonalności przebiegły bardzo sprawnie, dzięki dobrej organizacji pracy i bieżącym konsultacjom z ekspertami.”

W ramach pozyskanego grantu, firma wykonała zadania związane z oceną mocnych i słabych stron projektu, analizując przedsięwzięcie  pod kątem ekonomicznym i technicznym.  W ramach grantu można było przeprowadzić analizę rynku oraz konkurencji, ocenę ryzyka, pilotaż, szukać partnerów biznesowych oraz stworzyć studium projektowe (czyli analizę pomysłu w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego).

Projekt został przygotowany przez Jakusz sp. z o.o. wspólnie z naukowcami z Instytutu Lotnictwa. Wsparcie przy napisaniu wniosku i realizacji projektu zapewniła Ateknea Solutions. W rezultacie przeprowadzonych działań powstało studium wykonalności z biznes planem, który będzie wykorzystany do aplikowania do fazy 2.

 Bieg po dotacje trwa

7,7 mln euro to budżet tematu Kosmos w ramach fazy 2 Instrumentu dla MŚP  w 2015 roku.  Taka pula może zachęcić wiele europejskich firm do składania wniosków i to właśnie z nimi Jakusz sp. z o.o. będzie konkurował o zdobycie dotacji. Do tej pory w temacie Kosmos Komisja Europejska dofinansowywała maksymalnie 2 wnioski w każdym rozdaniu.

„Technologia, którą stworzyliśmy, wymaga jeszcze wykonania wielu prac m.in. przeskalowania prototypu czy zaprojektowania i adaptacji linii technologicznej. Zdobycie dofinansowania Fazy 2 pozwoli nam wykonać wszystkie prace dużo szybciej. Szacujemy, że przyspieszy wdrożenie projektu nawet o 3 lata.”–  dodaje Bartosz Jakusz –  „Zdajemy sobie sprawę, że konkurujemy z firmami z całej Europy. Projekt, z którym staramy się o dalsze dotacje z Brukseli,  jest przełomowy, dlatego naszym priorytetem było stworzenie bardzo rzetelnego wniosku o dotację.”

Warunkiem aplikacji do tej fazy jest posiadanie prototypu oraz przeprowadzonych analiz potwierdzających szansę na jego wdrożenie, które firma wykonała w fazie 1. Wygrana umożliwi innowatorowi pozyskanie blisko 2.5 mln euro, które można przeznaczyć na testowanie, prototypowanie, badania pilotażowe, miniaturyzacje, skalowanie i uzyskanie zdolności do powielania rynkowego.

 

——————————————————————

Informacje o Instrumencie dla MŚP (Horyzont 2020)

Instrument dla MŚP jest jedną z części prestiżowego programu dotacji z Brukseli, Horyzont 2020. Finansuje innowacyjne projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem programu jest wzmocnienie innowacyjności europejskich firm i pomoc w szybszym wprowadzeniu innowacji na rynek.

W odróżnieniu od programów krajowych, o dotacje brukselskie mogą ubiegać się firmy ze wszystkich krajów członkowskich oraz wybranych krajów stowarzyszonych z UE. Wniosek jest oceniany przez niezależnych ekspertów, konkurując z projektami z innych krajów. Dotacje trafiają do najlepszych.

 

Informacje o firmie JAKUSZ sp. z o.o.

Firma JAKUSZ sp. z o.o. powstała w 1985 r. Jej zespół składa się z 54 pracowników specjalizujących się w chemii, złożonych konstrukcjach mechanicznych oraz inżynierii wojskowej.

Przdmiotem działalności Jakusz sp. z o.o. jest głównie produkcja nowoczesnych instalacj utylizacji różnego typu środków bojowych, magazynów i pojemników przeciwwybuchowych. Obecnie firma poszerzyła swoją działalność o produkcję dla branży kosmicznej, w tym  materiałów pędnych. Projekt paliwa kosmicznego (materiału pędnego) wykorzystywanego w silnikach rakiet kosmicznych, zdobył w grudniu dofinansowanie ze środków brukselskich w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020.  

Firma JAKUSZ sp. z o.o. należy do grona najbardziej innowacyjnych firm w Europie, która poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Polska firma ma szansę zdobyć do 2,5 mln eur na projekt paliwa kosmicznego BIZNES, Fundusze unijne - Komisja Europejska doceniła projekt technologii umożliwiającej produkcję 98% nadtlenku wodoru, który może być stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego lub samoistne paliwo (materiał pędny) do silników rakiet kosmicznych.
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy