Dopłaty

Czy faktoring jest dla każdej firmy – rozwiewamy wątpliwości przedsiębiorców

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. Zachowanie ciągłości w przepływie należności jest dużym wyzwaniem dla firm ze wszystkich obszarów bez względu na ich rozmiar czy staż

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.

Zachowanie ciągłości w przepływie należności jest dużym wyzwaniem dla firm ze wszystkich obszarów bez względu na ich rozmiar czy staż na rynku. Prowadzący interes często spotykają się z długimi terminami płatności oraz problemem nieterminowo płaconych faktur, które powodują zatory płatnicze. Narzędziem, które skraca okres oczekiwania na otrzymanie środków z wystawionych faktur i gwarantuje płynność finansową jest faktoring. Jest on doceniany przez polskich przedsiębiorców przede wszystkim za minimalne formalności, gwarancję szybkiego otrzymania pieniędzy oraz brak wymogu dodatkowych zabezpieczeń – wynika z badań Bibby MSP Index.
Płynność finansowa jest istotna w każdej branży
Zachowanie odpowiedniej proporcji między kolejnymi przepływami środków jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firm, zarówno z branży budowalnej, transportowej, usługowej, jak i handlowej. Każdy dział gospodarki do prawidłowego prosperowania oraz rozwoju potrzebuje terminowego otrzymywania należności. Faktoring jest narzędziem, które gwarantuje zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, dzięki której firma może w terminie regulować własne zobowiązania, w tym wynagrodzenie pracowników, podwykonawców czy dostawców oraz pokryć koszty związane z prowadzeniem działalności.
Długie terminy płatności nękają rozmaite branże. Badania pokazują, że obszar gospodarki związany z budownictwem jest narażony na największe opóźnienia w płatnościach. Niestety w tym przypadku bardzo widoczna jest reakcja łańcuchowa, jeżeli inwestor nie ureguluje należności z głównym podwykonawcą, nie może on opłacić faktur wystawionych przez podwykonawców i dostawców. Niestety bez wsparcia partnerów finansowych przedsiębiorcy mogą odczuć znaczne trudności przy zapewnieniu firmie odpowiedniego poziomu płynności finansowej – komentuje Tomasz Rodak, Dyrektor Sprzedaży w regionie centralnym firmy Bibby Financial Services.
Rozmiar firmy ani wartość majątku trwałego nie ma znaczenia
W przypadku tego rodzaju finansowania nie obrót lub ilość i wartość maszyn jest najważniejsza. Przed przyznaniem tej usługi każda firma jest oceniana indywidualnie. Nasza firma posiada własny system analizy przedsiębiorstwa, co istotne najważniejszym czynnikiem jest poznanie sytuacji na rynku kontrahentów potencjalnego klienta instytucji faktoringowej. Jeżeli mała firma posiada partnerów biznesowych o silnej pozycji, może pozyskać korzystną ofertę na finansowanie działalności – dodaje Tomasz Rodak, Dyrektor Sprzedaży w regionie centralnym firmy Bibby Financial Services.
Staż firmy na rynku
Ubiegać się o faktoring mogą zarówno firmy o ugruntowanej pozycji na rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży, które chcą usprawnić przepływ należności przedsiębiorstwa, jak i niewielkie biznesy prosperujące od niedawna. Warto zwrócić uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na konsekwencje zmian koniunktury gospodarczej czy też opóźnień w płatnościach. Nieterminowe otrzymywanie należności jest szczególnie dokuczliwe dla tego rodzaju firm, w których przypadku nawet jedna nieopłacona faktura może przyczynić się do upadłości gospodarczej biznesu.
Szansę na finansowanie w ramach faktoringu mają również start-upy. Wśród narzędzi Bibby Financial Services faktoring dla mikrofirm jest skierowany do podmiotów gospodarczych, które niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą. Dedykowany jest przede wszystkim firmom pragnącym rozwijać się w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu równowagi budżetowej – komentuje Tomasz Rodak.

Bibby Financial Services (BFS) jest niezależnym partnerem finansowym, którego wybrało ponad 10 000 firm na całym świecie. Dzięki ponad 40 oddziałom w 14 krajach obejmujących Azję, Europę i Amerykę Północną, BFS oferuje wyspecjalizowane i elastyczne usługi walutowe, finansowanie handlu, aktywów i kapitału obrotowego, pomagając firmom rozwijać się na rynku rodzimych oraz międzynarodowym.
Założona w 1982 roku firma BFS jest częścią grupy Bibby Line Group (BLG), zróżnicowanej i perspektywicznej firmy rodzinnej, oferującej indywidualne i elastyczne rozwiązania dla klientów od ponad 200 lat.
W Polsce firma zajmuje się finansowaniem rozwoju biznesu z sektora MŚP. Bibby Financial Services jest obecne od 2002 roku i posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, ale swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Bibby jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International.
Aby dowiedzieć się więcej o Bibby Financial Services, odwiedź: www.bibbyfinancialservices.pl.
Bibby Line Group to firma o wartości 1,2 miliarda funtów, działająca w ponad 20 krajach. BLF zatrudnia ponad 4500 osób w branżach takich jak handel detaliczny, usługi finansowe, dystrybucja, spedycja, działalność morska i wynajem urządzeń i obiektów. Grupa Bibby Line rozpoczęła działalność w 1807 roku i jest jedną z najdłużej działających rodzinnych firm w Wielkiej Brytanii. Aby dowiedzieć się więcej o firmie Bibby Line Group, odwiedź: www.bibbylinegroup.co.uk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy