Biznes Fundusze unijne

Unizeto dostarczy sprzęt i infrastrukturę IT na Śląsk

Data publikacji: 2014-02-26
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Unizeto dostarczy sprzęt i infrastrukturę IT na Śląsk
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

24 lutego 2014 r. podpisano umowę z Gminą Tarnowskie Góry w ramach projektu dotyczącego rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Unizeto dostarczy sprzęt i infrastrukturę IT na Śląsk BIZNES, Fundusze unijne - 24 lutego 2014 r. podpisano umowę z Gminą Tarnowskie Góry w ramach projektu dotyczącego rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Spółka Unizeto Technologies SA wygrała dwa przetargi na dostarczenie infrastruktury informatycznej do śląskich gmin. 24 stycznia 2014 r. w Gminie Wilamowice została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania”, w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”. 24 lutego 2014 r. podpisano umowę z Gminą Tarnowskie Góry w ramach projektu dotyczącego rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Przedsięwzięcie w Gminie Wilamowice obejmuje:

1. Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

2. Budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej;

3. Wsparcie techniczne i usługę serwisową.

Wartość kontraktu to ponad 2,5 mln zł. Pełna nazwa projektu to „Budowa infrastruktury, dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu” w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Kolejny przetarg na dostawę m.in. sprzętu komputerowego dotyczy Gminy Tarnowskie Góry. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „System Informacji o Terenie Miasta Tarnowskie Góry (SIT)”.

Realizacja projektu w Gminie Tarnowskie Góry obejmuje:

Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, serwerów i urządzeń mobilnych wraz oprogramowaniem.

Wartość kontraktu to ponad 400 tys. zł Zadanie realizowane jest w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”.

Unizeto Technologies zrealizuje projekt w ramach konsorcjum z firmą Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA.

Na zdjęciu: Krzysztof Gumula, Dyrektor Handlowy Region Południowy w Unizeto Technologies SA oraz Marian Trela, Burmistrz Gminy Wilamowice podczas podpisywania umowy. 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Unizeto dostarczy sprzęt i infrastrukturę IT na Śląsk BIZNES, Fundusze unijne - 24 lutego 2014 r. podpisano umowę z Gminą Tarnowskie Góry w ramach projektu dotyczącego rozwoju elektronicznych usług publicznych.
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Similar Posts