Tag Archives: tak

Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także

Coraz niższa dynamika sprzedaży detalicznej – w grudniu możliwa dynamika roczna poniżej zera

Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie  2,4 proc. w skali roku (wobec 3,3 proc. w październiku). W danych ciągle dodatni pozostaje efekt dni roboczych – w listopadzie +1 r/r, a zatem trend spadkowy tego agregatu jest kontynuowany. Warto też wspomnieć, że …

Top