Tag Archives: art

Many students accept as true with that they might not

Many students accept as true with that they might not

Many students accept as true with that they might not be eligible for scholarships unless they’re the student or a celebrity athlete or got a perfect score on their SAT. What these students do not work out is that today …

Mark Lawson is wrong to believe there is a rigid,

Mark Lawson is wrong to believe there is a rigid, unbridgeable divide between “culture” further “business” (Culture is not an industry, June 29). The business of delivering culture is not so different from other businesses that agencies are condemned to …

Nowe zasady opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Wprowadzone kryteria formalne oraz konieczność spełniania ustawowych przesłanek mają zagwarantować pełną realizację zasady równości wobec prawa oraz powszechność opodatkowania. Nowelizacja ma także wyeliminować nierówne traktowanie podmiotów działających w porównywalnych warunkach, co zachęci zagraniczne fundusze do inwestowania na terenie Polski. Przepisy …

Top