Wiadomości Branżowe

Pekao po raz drugi najlepszym bankiem powierniczym w Polsce

W tegorocznym rankingu magazynu Global Finance - Best Subcustodian Bank 2013 - Bank Pekao został uznany za najlepszy bank powierniczy w Polsce. Z kolei UniCredit Global Securities Services (GSS) został wybrany najlepszym dostawcą usług powierniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pekao otrzymał nagrodę Best Subcustodian Bank 2013 in Poland już po raz drugi z rzędu. Magazyn Global

Teaser

W tegorocznym rankingu magazynu Global FinanceBest Subcustodian Bank 2013 – Bank Pekao został uznany za najlepszy bank powierniczy w Polsce. Z kolei UniCredit Global Securities Services (GSS) został wybrany najlepszym dostawcą usług powierniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pekao otrzymał nagrodę Best Subcustodian Bank 2013 in Poland już po raz drugi z rzędu.

 Magazyn Global Finance, przy współpracy z ekspertami, wyłonił zwycięzców rankingu wśród instytucji, które świadczą najlepsze usługi powiernicze na rynkach lokalnych i światowych. Kryteria, które między innymi wzięto pod uwagę to: relacje z klientami, jakość obsługi, konkurencyjność cen, stosowana technologia, plany rozwojowe oraz znajomość przepisów i praktyk lokalnych.

 – Dbamy o to, aby zapewnić naszym klientom profesjonalne produkty i obsługę.  Zindywidualizowana obsługa, dedykowany opiekun, pełna obsługa praw korporacyjnych wynikających z posiadanych papierów wartościowych, możliwość zawierania transakcji przez dowolne biuro maklerskie czy przechowywanie na rachunku powierniczym wszelkiego rodzaju papierów wartościowych – to tylko część korzyści klientów korzystającym z usług powierniczych w Pekao – mówi Tomasz Grajewski, Dyrektor Zarządzający Departamentem Powierniczym Banku Pekao oraz szef UniCredit GSS.

 Departament Powierniczy Banku Pekao oferuje usługi rozliczania transakcji i przechowywania papierów wartościowych dla krajowych i zagranicznych instytucji finansowych oraz wykonuje obowiązki depozytariusza dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Ponadto prowadzi obsługę rozliczeń transakcji zdalnych członków GPW oraz rozlicza transakcje na instrumentach pochodnych. Do klientów Pekao należą globalne banki powiernicze, międzynarodowe firmy maklerskie, otwarte fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe.

 – Dostawcy usług powierniczych ogrywają kluczową rolę w bezpiecznym przechowywaniu aktywów klientów powiedział JosephGiarraputo, wydawca magazynu i redaktor naczelny Global Finance. Wyróżniliśmy te banki, które najlepiej obsługują i zabezpieczają aktywa klientów na złożonych światowych rynkach.

 Na sukces usług powierniczych Grupy UniCredit GSS w Europie Środkowo-Wschodniej złożyły się pierwsze miejsca zdobyte w rankingach krajowych w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce oraz na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Prestiżowe wyróżnienie potwierdza więc profesjonalne i kompleksowe podejście Pekao oraz banków w poszczególnych krajach Grupy do usług powierniczych.

A to już wiesz?  Tradycyjna gotówka w płatnościach wciąż degraduje plastikową kartę

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  1 kwartału 2013 r. na poziomie 19,5%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

< 242137" >

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy