Wiadomości Branżowe

EEC Roadshow: Forum Gospodarcze Czechy-Polska w Pradze

Teaser

Wymiana informacji i konfrontacja opinii dotyczących skali barier i perspektyw wymiany gospodarczej między Republiką Czeską i Polską. Debaty o atrakcyjności inwestycyjnej krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej oraz polityki energetycznej i klimatycznej UE w kontekście przyszłości i konkurencyjności gospodarek Polski i Czech, a także szeroko pojętych kwestiach infrastrukturalnych i transportowych oraz o możliwościach współpracy w ramach sektora spożywczego. Forum Gospodarcze Czechy-Polska już w przyszłym tygodniu.

Konferencja z udziałem polityków i przedstawicieli biznesu obu krajów odbędzie się 8 kwietnia br. w Pradze. Forum Gospodarcze Czechy-Polska poprzedza zaplanowany na 13-15 maja br. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress – EEC).

Forum Gospodarcze Czechy-Polska jest częścią projektu EEC Roadshow 2013 – cyklu konferencji gospodarczych organizowanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach którego odbyły się już spotkania w Bratysławie (Forum Gospodarcze Słowacja-Polska) i w Warszawie (Forum Gospodarcze Polska-Węgry).

Głównym celem spotkań w ramach EEC Roadshow 2013 jest identyfikowanie kwestii o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego państw naszego regionu. W trakcie Forum Gospodarczego Czechy-Polska poruszone zostaną przede wszystkim zagadnienia atrakcyjności inwestycyjnej krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej oraz polityki energetycznej i klimatycznej UE w kontekście przyszłości i konkurencyjności gospodarek Polski i Czech.

– Forum Gospodarcze Czechy-Polska będzie platformą konfrontacji opinii dotyczących skali barier i perspektyw wymiany gospodarczej między obu krajami. Porozmawiamy o przyszłości i ewolucji strefy euro w świetle ostatnich wydarzeń, pakcie fiskalnym i innych regulacjach oraz ich wpływie na sektor finansowy i europejską gospodarkę. Poznamy czeski i polski punkt widzenia o polityczno-gospodarczych zmianach w Unii Europejskiej – zapowiada wydarzenie Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA.

Podczas Forum Gospodarczego Czechy-Polska poddana debacie zostanie współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, szczegóły dotyczące polskiego przewodnictwa oraz wypracowania wspólnego stanowiska w kwestiach agendy UE (budżet, polityka spójności). Będzie także mowa o bezpieczeństwie energetycznym, korytarzu gazowym Północ-Południe, współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, współpracy na rynkach trzecich, wzajemnych relacjach gospodarczych oraz rynku finansowym i inwestycjach w Europie Centralnej.

Wśród tematów Forum Gospodarczego Czechy-Polska znajdą się także zagadnienia związane z infrastrukturą i transportem oraz współpracą w ramach sektora spożywczego Polski i Czech.

Udział w spotkaniu w Pradze potwierdzili reprezentanci rządów i władz lokalnych obu krajów, m.in.: Dariusz Bliźniak, Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych; Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM; Piotr Chełmiński, Prezes, Dyrektor Generalny Unipetrol, Członek Zarządu ds. Petrochemii PKN Orlen; Josef Cílek, Wiceprezes Czeskiej Izby Handlowej; Bedřich Danda, Wiceminister w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej; Tomáš David, Prezes Zarządu EP Energy; Andrzej Dycha,Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP; Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny w Polskiej Federacji Producentów Żywności; Pavel Gebauer, Dyrektor ds. Energii w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej; Miroslav Hala, Wiceminister ds. Transportu Republiki Czeskiej; Michal Heřman,Prezes Zarządu PG SILESIA; Ivo Hlaváč, Dyrektor ds. Publicznych ČEZ Group; Beata Jaczewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Renata Juszkiewicz, Prezes Central Eastern European Commerce Council Polska; Michel Kiviatkowski, Partner Zarządzający Mazars w Polsce; Thomas Kleefuss, Prezes Zarządu NET4GAS; Pavel Klein, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars w Czechach; Robert Kwiatkowski, Wiceprezes, BondSpot, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Sławomir Majman, Prezes Zarządu Polskiej Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ); Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP; Bořivoje Mináře, Członek Zarządu Czeskiej Izba Handlowej; Marek Minarczuk, chargé d’affaires ad interim, I radca Ambasady Polskiej w Pradze; Jan Sechter, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Czeskiej w RP; Sylwester Sigiel, Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO; Edin Sose, Dyrektor Działu Marketingu AWT oraz Petr Očko, Prezes Zarządu Czech Invest.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska będzie merytorycznym wstępem i przygotowaniem do debat, które odbędą się podczas majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Ambasadą Polski w Pradze oraz Ministerstwem Gospodarki RP.

Forum Czechy-Polska relacjonować będą liczni przedstawiciele mediów z obu krajów.

***

Dane i fakty dotyczące czesko-polskich relacji gospodarczych znaleźć można na stronach Ministerstwa Gospodarki RP:

http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/czechy.htm oraz w serwisie tematycznym wnp.pl: http://www.wnp.pl/wyszukiwanie.html?szukaj=czechy%20%20 lub na stronie konferencji: http://www.wnp.pl/konferencje/

***
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.
###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe:http://media.eecpoland.eu/

< 238333" >

Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy