Biznes Firma

Dobry rok – ANG Spółdzielnia podsumowała swoją działalność w 2018 r.

Data publikacji: 2019-06-20
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Dobry rok – ANG Spółdzielnia podsumowała swoją działalność w 2018 r.
Kategoria: BIZNES, Firma

ANG Spółdzielnia jest jedyną firmą w branży pośredników finansowych, która podsumowuje swoją działalność w sposób kompleksowy, nie skupiając się jedynie na wynikach biznesowych.

Dobry rok – ANG Spółdzielnia podsumowała swoją działalność w 2018 r. BIZNES, Firma - ANG Spółdzielnia jest jedyną firmą w branży pośredników finansowych, która podsumowuje swoją działalność w sposób kompleksowy, nie skupiając się jedynie na wynikach biznesowych.

ANG Spółdzielnia jest jedyną firmą w branży pośredników finansowych, która podsumowuje swoją działalność w sposób kompleksowy, nie skupiając się jedynie na wynikach biznesowych.
2018 rok Spółdzielnia określa jako dobry – przede wszystkim dlatego, że nadal udaje jej się łączyć biznes z wypełnianiem swojej misji i realizowaniem służebnej roli.
Wśród wyzwań na ten rok Spółdzielnia stawia m.in. odbudowę zaufania społecznego, mądre łączenie człowieka i nowych technologii oraz profesjonalizację branży.

Już po raz szósty ANG Spółdzielnia prezentuje swój roczny raport zintegrowany, w którym podsumowuje działalność i osiągnięcia w 2018 r., a także cele na rok 2019. Dokument przedstawia szerszą perspektywę, uwzględniającą oprócz wyników finansowych oraz stopnia realizacji zakładanych celów pozabiznesowych, także relacje i oczekiwania interesariuszy.

– Tegoroczna edycja raportu nosi nazwę Dobry rok – nie bez powodu. W 2018 r. osiągnęliśmy przyzwoite wyniki biznesowe, spełniające nasze oczekiwania, nie rezygnując z założonej na początku powstawania Spółdzielni, służebnej wobec klienta roli . Wierzę, że to powodzenie ekonomiczne sprzyjało zaangażowaniu w dobro wspólne i znalazło też doceniony wymiar w naszej aktywności społecznej, w relacjach z interesariuszami. W tym wszystkim udało nam się podtrzymać ogień ciągłego niepokoju, pewnego rodzaju buntu, jaki nam towarzyszy od początku naszego istnienia. Ogień niezgody na niektóre elementy otoczenia, również nasze własne niedoskonałości i co najważniejsze, ciągle mamy chęć zmiany tego. Ta nieustająca potrzeba łączenia biznesu z sensem jego działania, pożytecznością dla ludzi i świata jest wciąż najważniejszą częścią naszej tożsamości – mówi Artur Nowak Gocławski, prezes zarządu oraz członek ANG Spółdzielni.

Większość celów osiągnięta, kolejne wyznaczone

W ubiegłym roku kontynuowano przyjęte od początku istnienia Spółdzielni podejście do budowania trwałego i zrównoważonego biznesu w czterech głównych obszarach: biznes, ludzie, kapitał społeczny, środowisko. Z raportu wynika, że ANG nadal udaje się łączyć biznes z realizowaniem służebnej wobec klienta roli. W kategorii biznesowej, udało jej się spełnić zakładane cele w 88%. Na tak dobry rezultat wpływ miały m.in. osiągnięte wyniki finansowe, stosowanie reguł ładu spółdzielnianego, etyka, satysfakcja klientów oraz przejrzyste zasady współpracy z interesariuszami. W kolejnym obszarze – budowania kapitału ludzkiego, spełniono cele w 71%, a w zakresie budowania kapitału społecznego – w 62%. Natomiast cele dotyczące zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko zostały osiągnięte w bardzo niezadowalającym stopniu (10%) – Spółdzielnia w kolejnym roku planuje zdecydowanie poprawić ten wynik.

– Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań nie tylko na rzecz ludzi i dobrobytu, ale i naszej planety. Dlatego też w kolejnych latach, oprócz kontynuacji prac nad podstawami naszego biznesu, rozwojem społeczności oraz projektem Nienieodpowiedzialni, chcemy też więcej uwagi poświęcać zmniejszaniu naszego negatywnego wpływu na środowisko – dodaje Magdalena Mitraszewska z ANG Spółdzielni.

Inicjatywy i wyróżnienia

Oprócz dobrych wyników finansowych oraz powiększenia społeczności ANG o 28% w stosunku do 2017 r., ubiegły rok obfitował także w nagrody i wyróżnienia dla Spółdzielni. Po raz czwarty z rzędu otrzymała tytuł Najlepszego Pracodawcy AON Hewitt, utrzymała tytuł Super Etycznej Firmy Pulsu Biznesu, a także wyróżnienie w postaci Listka CSR Polityki oraz Gazeli Biznesu. Oprócz tego, Spółdzielnia zaangażowała się m.in. w prace grupy roboczej ds. konsumpcji przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz kontynuuje swoje zaangażowanie w Koalicji Prezesi-Wolontariusze, Konfederacji Lewiatan, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i innych inicjatywach.

O raporcie

Raport został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania – GRI Standards oraz IIRC. Pełna wersja, a także skrót w języku angielskim, dostępne są w formie dedykowanej strony internetowej – http://www.raport2018.angkredyty.pl, przygotowanej zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami WCAG 2.0. Skrócona wersja raportu (w języku polskim) została również wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.

 

 

 

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje ponad 850 osób, w tym 300 spółdzielców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych. Formuła spółdzielni gwarantuje członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako jedyna w branży pośredników finansowych wydaje roczny zintegrowany raport społeczny.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Dobry rok – ANG Spółdzielnia podsumowała swoją działalność w 2018 r. BIZNES, Firma - ANG Spółdzielnia jest jedyną firmą w branży pośredników finansowych, która podsumowuje swoją działalność w sposób kompleksowy, nie skupiając się jedynie na wynikach biznesowych.
Hashtagi: #BIZNES #Firma

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Firma