Biznes Fundusze unijne

Coraz lepsze perspektywy przed Madkomem

Data publikacji: 2015-12-07
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Coraz lepsze perspektywy przed Madkomem
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

Informatyzacja urzędów publicznych w Polsce otwiera przed spółkami IT coraz większe możliwości. Madkom zamierza w pełni je wykorzystać. Już teraz kwota naborów to blisko 650 mln zł. Będą one realizowane będą w latach 2016-2017.

Coraz lepsze perspektywy przed Madkomem BIZNES, Fundusze unijne - Informatyzacja urzędów publicznych w Polsce otwiera przed spółkami IT coraz większe możliwości. Madkom zamierza w pełni je wykorzystać. Już teraz kwota naborów to blisko 650 mln zł. Będą one realizowane będą w latach 2016-2017.

Informatyzacja urzędów publicznych w Polsce otwiera przed spółkami branży informatycznej coraz większe możliwości. Madkom zamierza w pełni je wykorzystać. A jest o co walczyć, ponieważ już w tej chwili podano do wiadomości informacje o naborach na kwotę blisko 650 mln zł. Będą one realizowane będą w latach 2016-2017.

 

Na przełomie listopada i grudnia większość województw opublikowała na swoich stronach internetowych informacje o naborach, które województwa te będą realizowały w roku 2015 i 2016.  Nabory te realizowane są w ramach projektów RPO związanych z wdrażaniem e-Usług dla samorządów. To wielka szansa na rozwój polskiej branży informatycznej. Aby jak najlepiej ją wykorzystać opracowaliśmy pięcioletnią strategię rozwoju spółki, która zapewni optymalną realizację naszych celów. Naszą przewagą jest niewątpliwie to, że mamy udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu kontraktów wśród klientów, którzy z powodzeniem postarali się o środki zewnętrzne. W latach 2013-2015, w ramach rozdziału 90 mln zł z programu POKL działania 5.2.1, naszymi klientami stało się ponad 80 samorządów. Dało to prawie 30% alokacji całego konkursu. – powiedział Grzegorz Szczechowiak, prezes zarządu Madkomu.

 

Madkom funkcjonuje na rynku, który charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu oraz dynamiką większą niż w pozostałych państwach UE. Klientami Madkomu są urzędy administracji publicznej, co gwarantuje terminowe regulowanie należności i stabilność finansową. Informatyzacja urzędów administracji publicznej jest dziedziną promowaną przez UE, MSWiA i same urzędy. Spółka posiada blisko 500 klientów w całej Polsce, a z wdrożonych przez spółkę systemów korzysta ponad 25.000 użytkowników.

 

Narastająco za pierwsze trzy kwartały 2015 r. Madkom wypracował przychody netto na poziomie ponad 8,3 mln zł. Daje to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. o 110%. Jest to również kwota wyższa o 28% od łącznych przychodów netto spółki za 2014 r. 

O SPÓŁCE:

Madkom jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami administracji publicznej.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Coraz lepsze perspektywy przed Madkomem BIZNES, Fundusze unijne - Informatyzacja urzędów publicznych w Polsce otwiera przed spółkami IT coraz większe możliwości. Madkom zamierza w pełni je wykorzystać. Już teraz kwota naborów to blisko 650 mln zł. Będą one realizowane będą w latach 2016-2017.
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy