Biznes Fundusze unijne

Bezpłatne szkolenie online dla NGO – tworzenie strategii, stanowienie prawa

Data publikacji: 2020-11-20
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Bezpłatne szkolenie online dla NGO – tworzenie strategii, stanowienie prawa
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

Kolejny termin bezpłatnego szkolenia Efektywne NGO 2 w formie online. 7-8 grudnia podczas 2 dni intensywnego szkolenia eksperci przybliżą zagadnienia z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii i wyznaczania celów oraz pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO.

Bezpłatne szkolenie online dla NGO - tworzenie strategii, stanowienie prawa BIZNES, Fundusze unijne - Kolejny termin bezpłatnego szkolenia Efektywne NGO 2 w formie online. 7-8 grudnia podczas 2 dni intensywnego szkolenia eksperci przybliżą zagadnienia z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii i wyznaczania celów oraz pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO.

Twoja organizacja uczestniczy lub chce uczestniczyć w procesie konsultacji publicznych? A może po prostu chcesz wzmocnić swoje kompetencje z zakresu tworzenia strategii czy kwestii pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań Twojego NGO?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, 2-dniowym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Efektywne NGO 2”, które pomoże wzmocnić pozycję organizacji i umożliwi efektywny udział w procesie legislacyjnym. Już 7-8 grudnia. 

Zgłoszenia online: https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy2,6.html

W programie szkolenia między innymi: 

strategiczne planowanie celów w zakresie procesu stanowienia prawa: misja i wizja, system wartości etycznych, diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej, ewaluacja;
proces stanowienia prawa w Polsce i udział NGO w konsultacjach publicznych: źródła prawa, podstawy prawne konsultacji publicznych, zasady budowania stanowiska do projektu aktu prawnego;
planowanie potrzeb: budowanie pozycji i wiarygodności, wzmacnianie wizerunku, formowanie zespołu;
strategiczne planowanie działań: metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów, model CANVAS wykres Gantta, określanie ryzyka;
pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa: analiza problemów i potrzeb NGO, współpraca z administracją publiczną i sektorem prywatnym (w tym crowdfunding), zasady i tryby związane z pozyskiwaniem środków, konkursy grantowe.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie. 

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy Zoom.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji o projekcie na https://iped.pl/efektywne-ngo-2.html

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Bezpłatne szkolenie online dla NGO - tworzenie strategii, stanowienie prawa BIZNES, Fundusze unijne - Kolejny termin bezpłatnego szkolenia Efektywne NGO 2 w formie online. 7-8 grudnia podczas 2 dni intensywnego szkolenia eksperci przybliżą zagadnienia z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii i wyznaczania celów oraz pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO.
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy