Tag Archives: wno

PKO Bank Polski o wyzwaniach dla bankowości detalicznej

Wyzwania stojące przed bankami w związku z rozwojem nowoczesnych technologii i alternatywnych kanałów dystrybucji usług w sytuacji niestabilności rynkowej i makroekonomicznej oraz nowych rozwiązań regulacyjnych i nadzorczych na poziomie krajowym i europejski zdominowały obrady V Kongresu Bankowości Detalicznej. Bank był

Agencja Fitch podtrzymała wysoką ocenę ratingową PKO Banku Polskiego

Agencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla PKO Banku Polskiego na poziomie „2”. W uzasadnieniu powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także duży udział w rynku, silną pozycję kapitałową i stabilne źródła

WARTA da tablet za zdjęcie z wakacji

Nowoczesny tablet i inne ciekawe nagrody mogą otrzymać klienci WARTY, którzy do końca sezonu wakacyjnego kupią ubezpieczenie turystyczne WARTA Travel. Teraz to jeszcze łatwiejsze, bo towarzystwo rozbudowało ofertę sprzedaży on-line o nowe pakiety. Nowością jest na przykład samodzielne ubezpieczenie na

Top