Tag Archives: wiadczenie

Nowe zasady opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Nowe zasady opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Wprowadzone kryteria formalne oraz konieczność spełniania ustawowych przesłanek mają zagwarantować pełną realizację zasady równości wobec prawa oraz powszechność opodatkowania. Nowelizacja ma także wyeliminować nierówne traktowanie podmiotów działających w porównywalnych warunkach, co zachęci zagraniczne fundusze do inwestowania na terenie Polski. Przepisy …

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Ponad 41 mln zł wstrzymanych bądź cofniętych świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego. To efekt przeprowadzonej przez ZUS w pierwszym kwartale tego roku kontroli zwolnień lekarskich.

Uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich daje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia …

Kredyty gotówkowe dla Klientów Banku Pocztowego

Klienci Banku Pocztowego korzystający z rachunków osobistych mogą wnioskować o kredyt gotówkowy nie tylko na podstawie zaświadczenia o wysokości dochodów.

W artykule „Kredyty na oświadczenie wciąż w ofercie banków” opublikowanym 19.01.2012 w Dzienniku Gazecie Prawnej, poruszony został temat kredytów …

Top