Tag Archives: Jacek Andrzej Goszczy

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS

W dniu 8 października 2013 r. w Centrum Finansowym Banku BPS, spółce notowanej na NewConnect, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Witold Baran. Z Zarządu odeszła dotychczasowa Prezes Joanna Nowicka-Kempny. Obecnie w skład Zarządu

Top