Tag Archives: geo system

GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. odstąpiła od planów połączenia z Gant Development S.A.

Zarząd spółki GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. podjął decyzję o trwałym wstrzymaniu procedur zmierzających do możliwego połączenia ze spółką Gant Development S.A. Analizy będące I etapem procesu, w wyniku którego miała zostać podjęta decyzja w sprawie  ewentualnej fuzji,

Top