Tag Archives: fundusz emerytalny

Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także

Top