Tag Archives: akcje

ING Securities: zapisy na akcje spółki BETOMAX POLSKA S.A.

W związku z trwającą ofertą publicznej sprzedaży akcji spółki BETOMAX POLSKA S.A., ING Securities przyjmuje w dniach od 28 lutego do 8 marca br. zapisy na oferowane akcje.

Szczegóły przyjmowanych zapisów na akcje Betomax S.A.:

  • Zapisy są przyjmowane z ceną

Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także

Top