Tag Archives: Agencja Fitch Ratings

Agencja Fitch podtrzymała wysoką ocenę ratingową PKO Banku Polskiego

Agencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla PKO Banku Polskiego na poziomie „2”. W uzasadnieniu powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także duży udział w rynku, silną pozycję kapitałową i stabilne źródła

Top