Tag Archives: acie

Komunikat Grupy Ergo Hestia

Zarząd Grupy Ergo Hestia informuje o złożeniu przez Panią Annę Włodarczyk-Moczkowską rezygnacji ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Pani Anna Włodarczyk-Moczkowska związana jest z Grupą Ergo Hestia niemal od początku swojej kariery zawodowej w sektorze ubezpieczeń; w …

Top