Tag Archives: 3f 3f

Poszerzony skład Zarządu ING Banku Śląskiego

Poszerzony skład Zarządu ING Banku Śląskiego

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego, 7 marca br., powołała Joannę Erdman na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Klientów Strategicznych oraz Pion Rynków Finansowych. Nową funkcję obejmie 1 kwietnia br.

Top