Dotacje z UE articles

Jak skutecznie starać się o unijne dofinansowanie?

Jak skutecznie starać się o unijne dofinansowanie?

Ponad 1,2 mld euro wynosi wkład wspólnotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego. Z tej kwoty ponad 90 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie projektów dotyczących ochrony środowiska. Dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać te możliwości BRE Bank, wspólnie …

TRO MEDIA sukcesywnie powiększa grupę kapitałową

Nastek.pl, to trzeci po Kinomaniaku.pl i Csenter.pl serwis internetowy, który zaledwie w ciągu trzech tygodni trafił pod skrzydła wrocławskiej spółki z segmentu nowych technologii TRO MEDIA. Notowana na NewConnect firma myśli już o kolejnych akwizycjach na które może wydać prawie …

Ponad 100 mld euro do wzięcia

Budżet UE na lata 2007-2013 stwarza ogromne możliwości dla przedsiębiorstw pragnących wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w Polsce, jak i poza granicami kraju. Łączna suma dostępnych środków na realizację szeroko rozumianych działań rozwojowych (w tym polityki spójności*) wyniesie ponad 107,9 mld …

Top