Dopłaty articles

Wyróżnienie dla raportu CSR Grupy TP

Raport społecznej odpowiedzialności Grupy TP otrzymał wyróżnienie w konkursie Raporty Społeczne 2011 organizowanym przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers. Raport doceniono przede wszystkim za kompleksowe podejście do dialogu z interesariuszami.

- Raport powstał w oparciu o szerokie konsultacje …

Informacje na temat realizacji Projektu SAPARD.

Informacje na temat realizacji Projektu SAPARD.

autorem artykułu jest Bartosz Chmielewski


W grudniu 2006 roku zakończył się Program SAPARD (Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich). Warto wiedzieć, jakie były jego efekty i czy, zgodnie z założeniami, …

Top